, การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”78″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

/กอ.รมน.จังหวัด ม.ค./
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61
พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค. (ท.) กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด การอบรมเพื่อเรียนรู้ เมืองสมุนไพร โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเยาวชนจาก ร.ร.นาดูน ประชาสรรค์ จำนวน 110 คน ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ ฯ ทั้งนี้ ผจก.สำนักงานพระบรมธาตุนาดูน , ผู้แทน ผอ.ร.ร.นาดูนประชาสรรค์ และทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด – ปิด

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563