,

วันที่ ๘ ก.พ.๖๑

การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ โดย พ ล.ต.ทัพ  อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินที่ ๒) หัวหน้าคณะฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”87″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เวลา ๐๙๐๐ เข้าพบและเยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด น.พ. โดยมี นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ผอ.รมน.จังหวัด น.พ. และ พ.ท.วิชิต  สุภา หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.พ. ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ. (ท) ให้การตอนรับ

๒. เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.พ. ณ ชั้น ๕ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี พ.ท.วิชิต  สุภา หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.จังหวัด น.พ. ให้การต้อนรับ

๓. เวลา ๑๑๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

๔. เวลา ๑๔๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด น.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านใน อ.นาแก จ.นครพนม จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลนาแก มีเนื้อที่กว่า ๗๐ ไร่ หลังการเปิดใช้งานมาเพียง ๒ ปี ก็เกิดปัญหาเครื่องจักรชำรุดทำงานบกพร่องไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อีกทั้งเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการ โดยมี นายประดิษฐ์  แสงสีทา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563