,

130014 ก.พ.61 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์  เลขาธิการ กอ.รมน. เยี่ยมชมการแสดงและสาธิตการใช้ ระบบกล้องบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ NCAPS ซึ่งใช้ในการจับภาพผู้ที่ลักลอบเข้าหรือออกในเขต อช.ทับลานเพื่อจับกุมผู้กระทำผิด โดยมี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ให้การต้อนรับ    การสาธิตและบรรยายระบบการทำงานของ NCAPS  โดย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรื่นฤดี  อาคารรื่นฤดี ชั้น 3  ก่อนเริ่มการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/61 

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …