, ขยายผลการจัดการตั้ง “ธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก”

ขยายผลการจัดการตั้ง “ธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก”

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”110″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”scrollUp” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

22 เม.ย.61 เวลา 16.00 

พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ตองกลิ่น จนท.ปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ประสานการปฏิบัติร่วมกับ นายธนวัฒน์ สร้อยสวัสดิ์ ผญบ.หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก และธนาคาร EM Ball ณ รร.บ้านดอนไก่ดี เพื่อการดูแลรักษาคลองมะเดื่อและคลองคึกฤทธิ์ โดยได้แนะนำและสาธิตการขยายจุลินทรีย์ EM ด้วยน้ำซาวข้าว พร้อมกับจัดทำจุลินทรีย์ EM ขยาย จำนวน 100 ลิตร เพืื่อเตรียมเพิ่มปริมาณให้ได้ 1,000 ลิตร ในการจัดทำธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก

นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายน้ำยาอเนกประสงค์ที่หมักด้วยมะกรูด เพืื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปทดลองใช้ ซักผ้า ล้างรถ ถูพื้น เป็นการลดการใช้สารเคมีในระดับครัวเรือน ซึ่งจะขยายผลการใช้น้ำหมักพิทักษ์โลกในสูตรอื่น ๆ เช่น แชมพูลูกหม่อน +มะกรูด+ดอกอัญชัน, ฮอร์โมนผลไม้ กล้วย+มะละกอ+ฟักทอง ฯลฯ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ได้จดตั้งกลุ่มไลน์ “รักษ์คลองมะเดื่อ” เพื่อติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนการลักลอบปล่อยน้ำเสียในคลองมะเดื่อและคลองคึกฤทธิ์ รวมระยะทางประมาณ 5 กม.

กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ได้เตรียมแผนงานการจัดตั้งธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก และธนาคาร EM Ball ให้ครอบคลุมทุกคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับคลองสี่วาฯ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นทาง โดยให้หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาคลองสาขา ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. 

กอ.รมน.สมุทรสาคร สามารถรณรงค์ขยายผลการจัดการตั้ง “ธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก” เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมจากต้นทางด้วยสารสกัดชีวภาพต่อไปให้ครบทุกชุมชน สร้างภาคประชาชนต้องเข้มแข็ง  สร้างเครือข่ายสื่อออนไลน์ในการรายงานและติดตามผลสัมฤทธิ์ด้วย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …