,

ผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในรอบ ๖ เดือน (ในห้วง ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑) ดังนี้

๑. นำเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายได้ จำนวน ๕๔ คดี
๒. จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน ๑๔๖ คน (ไทย ๔๑ คนและกัมพูชา ๑๐๕ คน)
๓. ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๒๕ แปลง พื้นที่รวม    ๘,๙๓๙ – ๑ – ๕๕ ไร่
๔. ตรวจยึดรีสอร์ท ๑ แห่ง ประกอบด้วย บ้านพัก รวม ๒๕ หลัง และตึก ๔ ชั้น จำนวน ๒๐ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
๕. ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย
      ๕.๑ ตรวจยึดไม้ รวม ๓,๓๕๖ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๑๙๓.๖๒๘ ลบ.ม.
      ๕.๒ ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ รวม ๑๑ เครื่อง และโต๊ะเลื่อยวงเดือน ๑ โต๊ะ
      ๕.๓ ตรวจยึดรถแบคโฮ ๒ คัน, รถยนต์บรรทุกสิบล้อ ๓ คัน, รถบรรทุกหกล้อ ๑ คัน, รถกระบะ ๗ คัน และรถยกโฟล์คลิฟท์ จำนวน ๑ คัน
      ๕.๔ ตรวจยึดอาวุธปืนยาว จำนวน ๗ กระบอก
      ๕.๕ ตรวจยึดอุปกรณ์ในการกระทำผิดอื่นๆ จำนวน ๗๐ รายการ
๖. อายัดไม้ท่อน จำนวน ๒,๒๖๓ ท่อน และอายัดเฟอร์นิเจอร์ ๘๓,๕๐๐ ชิ้น
๗. ตรวจสอบพื้นที่ ๑ ครั้ง จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …