, การแก้ไขปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปฯ

การแก้ไขปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปฯ

25-26 เม.ย.61พล.ต.ทัพ อุทิตสาร  ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. “ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พื้นที่จังหวัดพัทลุง”  สนองนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป 

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฯในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี พ.อ.ทิม เรือนโต รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) ,ทสจ.จังหวัดพัทลุงหน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง, และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ในการนี้คณะตรวจติดตามฯได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อทราบถึงความเป็นมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จาก หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพื่อรับฟังแผนการเดินทางในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”115″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”wipe” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …