,

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”116″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”wipe” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การปฏิบัติงานการทวงคืนผืนป่า และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้

1. วันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 0800 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เข้าประชุมร่วมกับตำรวจ กก.2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2, ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศปป.ที่ 3 (ภาคเหนือ), กกล.รส.
ในพื้นที่, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รวมประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 กก.2 บก.ตำรวจท่องเที่ยว 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมวางแผนปฏิบัติการ

2.เวลา 1000 ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 150 นาย และปล่อยแถวกำลังผสมออกปฏิบัติการ ประกอบด้วยจนท.กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, จนท.ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม, จนท.ศปป.4 กอ.รมน. นำโดย
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ, จนท.สำนักฯที่ 1 เชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ที่ดิน จ.เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นสนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่บริการ กิจการเครื่องเล่นผจญภัยโหนสลิง(ซิปไลย์)ที่บริเวณ ม.2 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดังนี้
     2.1 ปางช้างโชคชัย พบการกระทำผิดกฏ
หมายตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พศ.2507 และพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ตรวจยึดพื้น ที่ได้ 161-2-32 ไร่ และสืบทราบผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดในครั้งนี้คือนายพูนศักด์ จิตวัชรนันท์ ผู้ครอบครองที่ดิน และนาย โชคชัย ศรีสิวิไล ผู้ประกอบการเครื่องเล่นผจญภัยโหนสลีง(ซิปไลย์) เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ม.2 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกเรื่องราวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมอบให้นายสนั่น เผือกพันธ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯที่ชม.8(ปางกว้าง)นำส่งพงส.สภ.แม่แตง เพื่อเรียกตัวผู้กระทำผิดทั้ง 2 คนมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
     2.2 จุดที่ 2 ได้ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) ที่130/2561,132/2561และ134/2561 ลง 27เมษายน พ.ศ.2561 เรื่อง ให้รื้อถอนหรือทำลายแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม ม.25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 รวม 3 ราย ได้แก่
1)ซิปไลน์เชียงใหม่
2)บริษัทโป่งแยงจังเกิ้ลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์ (ม่อนแจ่มซิปไลน์)
3)บริษัท Flying Squinels(กระรอกบิน)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …