,

แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าคณะฯ

วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑  เวลา ๐๙๐๐ ประสานการปฏิบัติและหารือกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.ด. และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ กรณีที่ นายพิษณุ ฟ้าเลื่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.๘ (ส่องดาว) ร้องเรียน ศปป.๔ กอ.รมน. ให้ตรวจสอบพื้นที่การทวงคืนผืนป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้ง ๓ แห่ง ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง โดยมี พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท), นายพิน สุขหล่อทอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐, นายพิเชษฐ์ สุขสบาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล, นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน, นายรังสรรค์ เหลาภา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก และ นายพิษณุ ฟ้าเลื่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.๘ ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๐๓๐ เดินทางไปสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ จ.อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา ของ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (มหาชน) จำกัด และ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ส่งกลิ่นเหม็นระดับ ๓ – ๕ มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งทาง จังหวัดอุดรธานี ได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุงระบบ เมื่อปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันยังได้รับเรื่องร้องเรียน จากชาวบ้านรอบๆ โรงงาน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ โดยมี พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท), นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี), ผู้แทน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (มหาชน) จำกัด, ผู้แทน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผล กระทบ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ ผู้แทนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม. จะติดตามปัญหา กรณีโรงงานถูกร้องเรียน. ซ้ำซาก

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”119″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ปัญหา. . คือ ยังไม่มีมาตรฐานการกำหนดกลิ่นเหม็น. ของโรงงานแบบนี้มาก่อน. .

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …