,

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าคณะฯ

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๑

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”121″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”wipe” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 เวลา ๑๔๐๐ ประสานการปฏิบัติกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของ นายภักดี บุตรสอน ร้องขอความเป็นธรรม โดยมี นายวีระวัฒน์ ประสมสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ นายอิทธิพล อนุชน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๓ ให้การต้อนรับ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563