,

กอ.รมน.จังหวัด อ.ท. เมื่อ 9 พ.ค.61 เวลา 0900 ตามวิทยุด่วนมาก ที่ นร 5113/166 จาก ศปป.4 กอ.รมน. ถึง กอ.รมน.จังหวัด อ.ท. เรื่อง ร้องเรียนว่ามีกลิ่นควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด และบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ที่บริเวณถนนหน้าโรงงานทั้งสองแห่ง นั้น
กอ.รมน.จังหวัด อ.ท. โดย พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ท. (ท.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.กกล.รส.จังหวัด อ.ท. พ.ต.จิรพันธ์ แจ่มจ่าย รอง ผบ.กกล.รส.จังหวัด อ.ท.
2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง นายโกเมน ผิวนุ่ม หัวหน้ากลุ่มโรงานงานอุสาหกรรม
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายชลชัย ทัศกุลณี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
4.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันลงพื้นที่โรงงานทั้งสองแห่ง แจ้งเหตุร้องเรียนให้ทางโรงงานทั้งสองแห่งทราบ และให้รีบดำเนินการเร่งรัดตามแผนที่วางไว้ให้กับคณะกรรมการเบญจภาคีที่จังหวัดประชุมล่าสุดเมื่อ 13 ก.พ.61 (แผนการปรับปรุงแก้ไขของโรงงานตามขั้นตอน ให้แล้วเสร็จใน 31 พ.ค.61 นี้
หลังจากนั้น ทางอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองจะนัดประชุมคณะเบญจภาคีอีกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของโรงงานไทยเรยอนจำกัด ว่าได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อตกลง ตามแผนที่ให้ไว้กับคณะกรรมการเบญจภาคีในที่ประชุมหรือไม่ โดยมอบให้ ร.ท.สันติพงษ์ ใจเย็น จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด อ.ท. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการดังกล่าว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”122″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563