,

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”123″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การประสานการปฏิบัติการจับกุม/ตรวจยึดไม้ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพิ่มเติม

 ๑๑ พ.ค.๖๑ เวลาประมาณ ๑๕๓๐ ได้ประสานการปฏิบัติกับพ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดพ.ร.(ท.) สนธิกำลังร่วมกับ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศปป.ที่ ๓ ภาคเหนือ) กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน.๑๒, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่  พร้อมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑๔ (แม่แปง), สายตรวจสายที่ ๑ แพร่, ตร.สป.ทส.ภ.๕, ตร.สภ.นาพูน, หน่วยฯพร.๑๓ (แม่ปาน),พร.๑๒(แม่จั๊ว),พร.๑๕ (สรอย)  และผญบ.ไร่หลวง ได้ทำการตรวจยึดไม้สักท่อน/สักแปรรูป/กระยาเลยท่อน/กระยาเลยแปรรูป บริเวณ พิกัด ๔๗QNV๘๖๘๗๔๑ พื้นที่บ้านไร่หลวง ม.๖ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้ตรวจพบการกระทำผิดจำนวน ๑๐ จุด ตรวจยึดไม้ของกลาง ดังนี้

๑.ไม้สักแปรรูป จำนวน ๙๔๙ แผ่น

๒.ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๓๖๖ แผ่น 

๓.ไม้สักท่อน จำนวน ๖๙ ท่อน 

๔.ไม้ประดู่ท่อนจำนวน ๒๘ ท่อน 

 ๕. ปริมาตรไม้ยังไม่ได้คำนวณตรวจนับเนื่องจากเป็นเวลามืดค่ำ จึงได้จัด จนท.เฝ้ารักษาไม้ไว้ เพื่อดำเนินคดีและขนย้ายไม้ในวันรุ่งขึ้น

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …