, แนวทางและปัจจัยความสำเร็จคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

แนวทางและปัจจัยความสำเร็จคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”127″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

24 พ.ค 61  ศปป.4 กอ.รมน. เข้าพื้นที่เตรียมการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป ชี้แจงแนวทางและปัจจัยความสำเร็จคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และร่วมกันหารือแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาโปลกหล่น 4,200 ไร่ ณ อาคารธนาคารกสิกรไทย อ.เข้าค้อ จว.พ.ช.

– มีการตรวจแปลงปลูก จำนวน 4,200 ไร่ กำหนดดำเนินการในแปลง 4,200 ไร่ก่อน..ภายใน พ.ค. 61 กรมป่าไม้จะจัดทำโครงการ..ตามมาตรา 19 ของ พรบ.ป่าสงวนฯ เสร็จแล้ว..ทางอำเภอ..ตำบล. หมู่บ้าน   จะทำประชาคม..ถ้าไม่มีอะไรติดขัดคาดว่าจะดำเนินการได้ภายกลางเดือน มิ.ย.61

ในขั้นตอนการขออนุญาตจากอธิบดีฯ จะเป็นไปตามขั้นตอนโดยจะเร่งดำเนินการ.  ส่วนการปลูกป่าก็จะทำคู่ขนานกับการขออนุญาต ถ้าการประชาคม..ไม่มีปัญหา..ซึ่งผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับการดำเนินการ

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …