,

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.๖๑ ดังนี้
​๑. นำเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมาย จำนวน ๗๑ คดี
​๒.จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน ๗ คน
​๓. ตรวจยึดรีสอร์ท รวม ๖๐ แห่ง และตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑ แปลง พื้นที่รวม ๓๑ – ๐ – ๔๘ ไร่
​๔. ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย
​ ๔.๑ ตรวจยึดไม้ รวม ๓,๒๗๔ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๗๒.๐๙๘ ลบ.ม.
​ ๔.๒ ตรวจยึดรถยนต์ รวม ๕ คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน, รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถยนต์กระบะ ๓ คัน
​ ๔.๓ ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ ๒ เครื่อง และแท่นเลื่อย จำนวน ๒ แท่น
​ ๔.๔ ตรวจยึด งาช้าง ๒ กิ่ง, ซากเขากระทิง จำนวน ๑๐ ชิ้น, ซากเขากวางป่า จำนวน ๑๒ ชิ้น, ซากหนังเสือโคร่ง จำนวน ๓ ชิ้น และซากหนังเสือไฟ จำนวน ๙ ชิ้น
​ ๔.๕ ตรวจยึดอุปกรณ์ในการกระทำผิดอื่นๆ จำนวนมาก

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …