, ประชุมหารือกรณี บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) หลอกลวงประชาชน

ประชุมหารือกรณี บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) หลอกลวงประชาชน

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …