กอ.รมน.ภาค ๓

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์กรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เขาค้อ

การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สูญเสีย …

ข้อมูลเพิ่มเติม »