กอ.รมน.ภาค ๔

ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมตรวจพื้นที่เกาะพะงัน จว.สุราษฏร์ธานี บูรณาการกำลังทุกฝ่ายบังคับใช้กฏหมายต่อผู้กระทำผิด พรบ.ป่าไม้ และ กม.อื่นๆ ๒๗ พ.ค.๖๐

  พล.ท.ชัยณรงค์ ฯ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมตรวจพื …

ข้อมูลเพิ่มเติม »