โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร (ออกจากราชการ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

เปิดดู และ ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก […]

กดดูรายละเอียด