พิมพ์ชื่อหน่วยงาน ส่วนงาน หรือ จังหวัดในช่องค้นหา หากเปิดผ่านมือถือให้กดปุ่มบวกหน้าชื่อหน่วยงานเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์

wdt_ID หน่วย ตำแหน่ง/ส่วนงาน เบอร์โทร เบอร์ภายใน โทร.ทหาร
1 สง.ผอ.รมน. ผอ.รมน. 026887105 8000 83488
2 สง.ผอ.รมน. หน.สง.ผอ.รมน. 022417022 8001 83487
3 สง.ผอ.รมน. รอง หน.สง.ผอ.รมน. 022418493 8002 83465
4 สง.ผอ.รมน. นักวิชาการ (1) ประจำ สง.ผอ.รมน. 022418492 8003 83490
5 สง.ผอ.รมน. นักวิชาการ (2) ประจำ สง.ผอ.รมน. 026687106 8004 83491
6 สง.ผอ.รมน. นักวิชาการ (3) ประจำ สง.ผอ.รมน. 022418490 8005 83195
7 สง.ผอ.รมน. เลขานุการ ผอ.รมน. 026687102 8006 83496
8 สง.ผอ.รมน. ธุรการ สง.ผอ.รมน. 022418491 8019 83486
9 สง.รอง ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน. 022417027 8020 0
10 สง.รอง ผอ.รมน. หน.สง.รอง ผอ.รมน. 022414816 8021 83387
หน่วย ตำแหน่ง/ส่วนงาน เบอร์โทร เบอร์ภายใน โทร.ทหาร