, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

พื้นที่กว่า 40 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 10 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่บริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วแปลงนี้ ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไร่มันสำปะหลัง หลังเคยถูกชาวบ้านในพื้นที่ ร้องเรียนว่าพบพฤติกรรมลักลอบนำทรายแก้วนอกพื้นที่ขอประทานบัตรเข้ามากองในแปลงยื่นขอประทานบัตรว่าเข้าข่ายจงใจทำเหมืองแร่เถื่อนหรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำเหมืองในที่ใด ไม่ว่าที่ทำเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตประทานบัตร

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

 

กระทั่งมีคำสั่งยกเลิกคำขอประทานบัตร รอบแรก ไปเมื่อเดือน ก.ย.2562 ลงชื่อคำสั่งโดย “อุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์” และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นภาพเก่าที่ THE EXIT ลงพื้นที่ และบันทึกไว้เมื่อปี 2562 พบว่าในบริเวณที่ถูกร้องเรียน ปรากฏกองทรายเล็กๆ กระจายอยู่เต็มพื้นที่จริง

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

 

นายสุทธิการ ชัยอเนก ชาวบ้าน ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันร่องรอยที่ยังหลงเหลือ และบ่งชี้ได้ว่าที่ดินแปลงนี้ มีการนำทรายจากแปลงอื่นเข้ามา คือยังมีระดับความสูงมากกว่าที่ดินข้างเคียง รวมถึงสีและลักษณะของทราย

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

นายสุทธิการ ชัยอเนก

กลุ่มทุนกว้านซื้อทรายแก้วจากชาวบ้าน

ที่ดินแปลงนี้ เป็นจุดที่เจ้าของที่ดิน เคยยอมรับว่าได้ขายทราย และทรายถูกนำไปกองไว้ในแปลงที่มีการยื่นขอประทานบัตรจริง ปัจจุบัน ยังเห็นร่องรอยว่ามีการขุดทรายออกไป และเป็นหนึ่งในบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีร้องเรียน ได้เข้ามาสอบถามข้อมูล และข้อมูลที่ได้จากข้อร้องเรียน ยังพบว่าช่วงเวลาการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว รอบแรก มีกลุ่มทุนเข้ามาขอกว้านซื้อทรายแก้วในพื้นที่ของชาวบ้าน ต.เหล่าไฮงาม หลายแปลง โดยใช้วิธีทำเอกสารสัญญาจ้างขุดดิน แทนการซื้อทราย

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

 

ที่ดินของนายมณฑา บูรวัฒน์ ชาวบ้าน ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นที่ดินอีกแปลงที่ได้รับการทาบทามขอซื้อทรายในเวลานั้น เขาอ้างว่านายหน้าระบุจะให้เงินไร่ละ 3,000 บาท และตกแต่งจุดที่ขุดทรายเป็นบ่อน้ำไว้ให้ใช้ในการเกษตร แต่ด้วยข้อสงสัยหลายประเด็น สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจไม่ขาย

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

ทั้งหมด 3-4 หมู่บ้านที่เขาติดต่อ ถ้าใครมีใบโฉนด หรือ สปก.ไปให้เขา เขาให้คนละ 3,000 บาท ขั้นแรก

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

นายมณฑา บูรวัฒน์

 

ผ่านมา 1 ปี บริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่เดิมอีกครั้ง ปลุกกระแสคัดค้านของกลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ ป้ายคัดค้านถูกนำไปติดรอบหมู่บ้าน เพื่อแสดงออกว่าพวกเขากังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา หากเกิดเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่ แม้กระบวนการยื่นขอประทานบัตรจะยังอยู่ในขั้นจัดเวทีสาธารณะให้ความรู้ประชาชน ซึ่งถือเป็นกระบวนการขั้นต้นก็ตาม

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

ผ่านมา 1 ปี ยังไร้ข้อสรุปสอบเหมืองเถื่อน

นางเพชรแสง พุทธผาย ชาวบ้านจากกลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ ตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นขอประทานบัตร รอบใหม่ ยังไม่สมควรเกิดขึ้น เพราะผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียนกรณีทำเหมืองเถื่อนครั้งที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน และผ่านมา 1 ปี มีการเรียกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประชุมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

นางเพชรแสง พุทธผาย

 

THE EXIT สอบถามเรื่องนี้ไปยังนายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้รับคำตอบว่าตัวแทนบริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ได้ยื่นขอประทานบัตร รอบใหม่ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 และได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลเรื่องเหมืองแร่ทรายแก้วกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 10 รัศมีผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย ไปเมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านกลุ่มคัดค้านจัดเวทีคู่ขนาน พร้อมยืนยันข้อมูลว่าเป็นการขอประทานบัตรในที่ดินแปลงเดิมที่เคยถูกร้องเรียนจริง

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

นายวศิน ศุภพิสุทธิ์

 

แต่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนของชาวบ้านนั้น อุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้สรุปตามคำสั่งอัยการ จ.กาฬสินธุ์ ว่าให้งดการสอบสวน เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้ ทำให้บริษัทสามารถยื่นขอประทานบัตรรอบใหม่ได้

ยืนยันยื่นขอประทานบัตรเหมืองตามขั้นตอน

 

, THE EXIT : ขุดทรายขายแร่ ตอน 1

 

สำหรับเหมืองแร่ทรายแก้วที่บริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ยื่นขอประทานบัตร เป็นเหมืองแร่ประเภทที่ 1 ระยะดำเนินการ 20 ปี THE EXIT ติดต่อไปยังตัวแทนบริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ได้รับคำตอบว่าดำเนินการยื่นขอไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/298698
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …